Σελίδες

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Κορνήλιος Καστοριάδης


φιλόσοφος«έβλεπε τον άνθρωπο ως φορέα
απελευθέρωσης των ψυχικών,
συναισθηματικών, ενεργητικών και
γλωσσικών δυνάμεων.
Δυνάμεων που τον ωθούν
σε μία υπεύθυνη προσωπική παρέμβαση
στο πεδίο των κοινωνικών δράσεων,
και άρα τον δομούν
ως τελεστή
της ανθρώπινης ιστορίας».

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

πολίτες


Κώστας Νασσίκας

η βίωση,
σαν βίωμα και σαν εμπειρία,
της δημοκρατίας στην πρωταρχική της μορφή,

καθώς η σημερινή αντιπροσωπευτική μορφή της
αφήνει τους πολίτες
μακριά απ΄ το περιεχόμενό της.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

σκουπίδια παράγουν ενέργεια

διαχείριση απορριμμάτων

εργοστασίο διαχείρησης και μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια

BIG (slide show)

(το 44% των απορριμμάτων της
Δανίας ανακυκλώνεται.
Από το υπόλοιπο 52%
παράγεται ενέργεια
και μόλις το 4%
στέλνεται σε ΧΥΤΑ)