Σελίδες

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

http://pavloumela.blogspot.com


ΟΛΥΝΘΟΣ ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ / OLYNTHOS GOOD FORTUNE

Κι ο ήλιος θ' αποκοιμηθεί μες στα ερείπια της Ολύνθου θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρήτορες κι οι λωποδύτες ζητιάνοι εταίρες και προφήτες μαρμαρωμένοι θα σταθούν

Ολυνθος περιήγηση / ancient olynthos tour
ΟΛΥΝΘΟΣ

Στράβωv
Γεωγραφία βʹ
ὅπερ εἶπε Δημοσθένης ἐπὶ τῶνπερὶ Ὄλυνθον͵ ἃς οὕτως ἠφανί σθαι φησὶν ὥστε μηδ΄ εἰ πώποτε ᾠκίσθησαν γνῶναιἄν τινα ἐπελθόντα

ΟΛΥΝΘΟΣ ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ / OLYNTHOS GOOD FORTUNE

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ΔΗΜΟΣ

Δα είναι δωρικός τύπος του ονόματος Γα-Γαία. Η Δήμητρα ονομάσθηκε έτσι ως Μητέρα της Γης: Δα - μάτερ.
δαίω =διαιρώ (δαίνυμι)
Δαίς,-τος, η (δαίω= κόπτω,διανέμω) κυρ. μερίς, όθεν έπειτα εν γένει το κόσμιον δείπνον, γεύμα, εν ώ έκαστος την μερίδα του λαμβάνει, συνδαιτυμόνες.

Δάμος
δήμος δημοσιος, κοινότητα
δημοκρατία


δημιουργία
δημιουργός (δήμος+έργον) αυτός που εργάζεται για το λαό