Σελίδες

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

δίκτυο ανταλλαγής στη Θεσσαλονίκη τώρα!

Δημιουργία Δικτύου Ανταλλαγών Θεσ/νίκης,

2η Γενική Συνελευση

Ανοιχτή εκδήλωση / συζήτηση
την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, ώρα 18.30,  στον ΕΚΘ.


Ας μη μείνουμε παθητικοί κι εξαρτημένοι, ας αυτοοργανωθούμε, ας πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.
Θεσ/νίκη, 17.01.2012
Προς κάθε κάτοικο της Θεσσαλονίκης που ενδιαφέρεται να ανταλλάσσει υπηρεσίες, προϊόντα και χρόνο σε σταθερή, αυτοοργανωμένη βάση.      
Φίλοι και Φίλες ,   Σας προσκαλούμε στην 2η Γενική Συνέλευση  την επόμενη Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 – ώρα 18.30  σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με θέμα :  
Δημιουργία Δικτύου Ανταλλαγών στη Θεσσαλονίκη  
Μετά την 1η ΓΣ που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στον «Πύργο του Παιδαγωγικού ΑΠΘ» και τους προβληματισμούς - προτάσεις που κατατέθηκαν εκεί, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην 2η ΓΣ, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και να δημιουργήσουν το ΔΑΘ, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία ενός κατά βάση αχρήματου Δικτύου Ανταλλαγών στην Θεσσαλονίκη.  
 Ας μη μείνουμε παθητικοί κι εξαρτημένοι, ας αυτοοργανωθούμε, ας πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.     Το πρόγραμμα της ημέρας σε αδρές γραμμές:  - Παρουσίαση προτάσεων μελών της Συντονιστικής Επιτροπής  - Παρουσίαση προτάσεων άλλων μελών  - Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος λειτουργίας  - Σύσταση ομάδων εργασίας και άμεση εκκίνηση των ανταλλαγών

Δίκτυο ανταλλαγής στη Θεσσαλονίκη τώρα!
Ανοιχτή εκδήλωση / συζήτηση την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, ώρα 18.30,  στον ΕΚΘ.  
 Προωθήστε το σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμέτοχο.  
Σημειώσεις :  Α)        Το ΕΚΘ βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ολύμπου και Αριστοτέλους με είσοδο από την οδό Αριστοτέλους 32.  Είναι πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους της οδού Εγνατίας και κάτω από την οδό Αγ. Δημητρίου, βλ. επισυναπτόμενο χάρτη.  Επειδή η αίθουσα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι τις 22.00, παρακαλούμε για έγκαιρη προσέλευση.  Β)        Επισυνάπτονται αρχεία :  Β1)      Με τα πρακτικά της 1ης ΓΣ από 16.11.2011  Β2)      Με κωδικοποίηση των προτάσεων – προβληματισμών της 1ης ΓΣ  Β3)      Με μη δεσμευτικές προτάσεις μελών της Συντονιστικής Επιτροπής για τα παραπάνω θέματα    Η προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή


ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την 1η ΓΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Υπάρχει κάτω και άνω όριο στον αριθμό των μελών του ΔΑΘ, δηλαδή επιδιώκουμε ένα ευρύ – ανοικτό ΔΑ ή ένα πιο συνεκτικό με ανώτατο όριο μελών
2. Υπάρχουν περιορισμοί στο είδος των μελών του ΔΑΘ, πχ μπορούν να συμμετέχουν super markets, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κλπ ?
3. Ξεκινάμε με ένα ΔΑΘ εξ αρχής συγκροτημένο κατά πως θα συμφωνήσουμε ή μπορούμε σε μια αρχική φάση να λειτουργήσουμε με ένα ΔΑΘ «περιορισμένων δυνατοτήτων και λειτουργιών» ?
4. Ως συνέπεια του (3.) : θα θέσουμε ως προϋπόθεση εκκίνησης λειτουργίας του ΔΑΘ την συμμετοχή σ΄ αυτό και αγροτών, παραγωγών, εμπόρων, γιατρών, καλλιτεχνών, μηχανικών και επιπλέον μικρών επιχειρήσεων και μεμονωμένων παραγωγών γύρω από την πόλη που έχουν δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης αγαθών ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των μελών
ή
μπορούμε να ξεκινήσουμε μόνο με ανθρώπους της πόλης και σε επίπεδο ανταλλαγής κυρίως υπηρεσιών και στην συνέχεια το επεκτείνουμε ανάλογα με τις διαθεσιμότητες και τις ανάγκες που θα καταγραφούν ?
5. Με ποιο τρόπο θα καθορίζεται η τιμή μονάδας αγαθών και υπηρεσιών ?
Α) Θα γίνεται με βάση την προσωπική εκτίμηση του καθενός
Β) Θα γίνεται σε αντιστοιχία με τις τιμές στην ελεύθερη αγορά του ευρώ
Γ) Θα καθορίζεται από επιτροπή του ΔΑΘ
Δ) Θα καθορίζεται με βάση τον κανόνα της προσφοράς και ζήτησης μέσα στο ΔΑΘ
6. Επιδιώκουμε την δημιουργία ενός ΔΑΘ με βάση τις συλλογικές και ανθρώπινες αξίες που τελικά θα παρακάμψει πλήρως το υφιστάμενο εμπορικό σύστημα ή ενός ΔΑΘ που θα δρα παράλληλα και συμπληρωματικά προς αυτό λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τις αστικές νομικές υποχρεώσεις / συνέπειες ?
Δηλαδή, οι λόγοι που δημιουργούμε το ΔΑΘ είναι κυρίως κοινωνικοί ή οικονομικοί ?
7. Οι συναλλαγές θα είναι πλήρως αχρήματες η μπορούμε για ένα ποσοστό αυτών να περιέχουν και συναλλαγή σε ευρώ ?
8. Θα υπάρχει εκ περιτροπής «συντονιστική επιτροπή» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των «Αρχών Λειτουργίας» του ΔΑΘ ?
9. Η απόφαση για τις «Αρχές Λειτουργίας» και τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες του ΔΑΘ λαμβάνεται οριζόντια από την ΓΣ (προφανώς). Τι δικαιοδοσίες θα έχει η «συντονιστική επιτροπή» να μεταβάλλει τεχνικές λεπτομέρειες των παραπάνω ?
10. Ποιες θα είναι οι γενικές αρχές εισόδου μελών στο Δίκτυο, πέραν της αποδοχής των «Αρχών Λειτουργίας» ? Θα είναι δυνατή η είσοδος στο ΔΑΘ ανθρώπων με ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες ανθρώπινες ανάγκες?
11. Πέρα από τις ανταλλαγές, το ΔΑΘ θα λειτουργεί και με αλληλεγγύη προς τα μέλη του ? η προς άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ?
ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Είναι πολύ χρήσιμη για κάθε μέλος του ΔΑΘ να διαθέτει Η/Υ και σύνδεση στο Internet
2. Είναι δυνατή η συμμετοχή μελών χωρίς το (1.), αλλά τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εισόδου ηλεκτρονικών δεδομένων σε διάφορα σημεία της πόλης
3. Ποιο θα είναι το ανώτατο όριο συσσώρευσης ή ελλείμματος ΤΕΜ για κάθε μέλος ?. Τι θα γίνεται σε περίπτωση υπέρβασής του ?
4. Θα εφαρμοσθεί η «εγγενής υποτίμηση αποθέματος» ως τεχνική αποτροπής της συσσώρευσης ?
5. Πώς εξασφαλίζεται η μη διαβλητότητα της βάσης δεδομένων του ΔΑΘ ?
6. Θα εκδώσουμε κουπόνια παράλληλα προς την ηλεκτρονική άυλη μονάδα ΤΕΜ ?
7. Ποια θα είναι η ισοτιμία μεταξύ ΤΕΜ και ΕΥΡΩ ?
Α) 1 προς 1
Β) 1 ΤΕΜ = 2/3 ΕΥΡΩ
Γ) Άλλη
Δ) Συνεχώς μεταβαλλόμενη με το χρόνο
8. Η αρχικά συμφωνημένη ισοτιμία θα ισχύει συνεχώς ή μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξ αιτίας σημαντικών οικονομικών αλλαγών ?
9. Εάν γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του ευρώ στις συναλλαγές του ΔΑΘ, σε τι ποσοστό θα είναι αυτή ? Θα είναι σταθερή η μεταβαλλόμενη ανάλογα με το είδος του αγαθού / υπηρεσίας και ανάλογα με τον προσφέροντα ?
10. Θα υπάρχει bonus σε ΤΕΜ με την είσοδο κάθε μέλους στο ΔΑΘ ? Σε τι ύψος ? Πχ στο ΔΑΜ είναι 300 ΤΕΜ.
11. Πόσα τα μέλη της «συντονιστικής επιτροπής» και πόσοι οι χειριστές ? Θα επιδιώξουμε αντιπροσώπευση διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων στην «συντονιστική επιτροπή» ?
12. Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά θέματα και θέματα νομιμότητας των ανταλλαγών ?
13. Θα εισάγουμε σύστημα αξιολόγησης αγαθών και υπηρεσιών του ΔΑΘ ?
14. Ποιες είναι οι ειδικότητες ή καλύτερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες και αγαθά που δεν θα γίνονται αποδεκτά στο ΔΑΘ ?
15. Θα εξετάσουμε την ενσωμάτωση «Τράπεζας Χρόνου» στο ΔΑΘ ?
ΑΠΟ : ΛΟΥΚΑ ΜΠΡΕΧΑ, 11.01.2012
Σχετικά με τα ερωτήματα για το ΔΑΘ
Ρώτησα πολλούς Οικονομολόγους τι είναι τελικά το χρήμα, βοηθά στην ανταλλαγή προϊόντων ή είναι το ίδιο προϊόν. Όλοι μου είπαν ότι επίσημα δεν έχει προσδιοριστεί τι από τα δύο είναι.
Το πείραμα που έγινε στο Worgl έδειξε ότι όταν το χρησιμοποιείς με ιδιότητες προϊόντος, π.χ να έχει ημερομηνία λήξης, τελικά συντελεί στην ανταλλαγή προϊόντων και μόνο.
Γράψω περιληπτικά για το Πείραμα του Worgl και επισυνάπτω ολόκληρο το κέιμενο, που προφανώς το γνωρίζεις, για να ολοκληρώσω την σκέψη μου πως μπορεί να επαναληφτεί στα πλαίσια της νομιμότητας έτσι που να μην μπορεί να το χτυπήσει κανένας. Ας μάθουμε από τα λάθη που έγιναν παλαιότερα με τα κουπόνια σε πολλές περιοχές του κόσμου, ας μιμηθούμε τον «αντίπαλο» , έτσι που να μην μπορεί να μας προσάψει τίποτα μεμτό.
«Το 1930 την περίοδο της μεγάλης ύφεσης στην περιοχή Worgl επαρχία Τυρόλου της Αυστρίας έγινε ακριβώς αυτό. Για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ανεργία και όλα τα αρνητικά φαινόμενα που συνόδευαν την μεγάλη ύφεση εκδόθηκε από τις τοπικές αρχές ένα νέο νόμισμα με το χαρακτηριστικό να χάνει 1% της αξίας του ημερησίως μετά τον πρώτο μήνα της έκδοσης του. Το νόμισμα μπορούσε να επανέλθει στην αρχική του αξία με επισήμανση ειδικών ενσήμων τα οποία εκδίδονταν από την ίδια δημοτική αρχή η οποία εξέδιδε και το νόμισμα. Ο σκοπός ήταν να αποθαρρυνθούν οι πρακτικές της συσσώρευσης του χρήματος (αποταμίευση τοκισμός επαναδανεισμός και γενικά όλες η χρηματοπιστωτικές πρακτικές) και να προωθηθεί η ιδέα του εργασιακού νομίσματος. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά σε βαθμό τέτοιο ώστε η περιοχή να αναβαθμίσει όλο το οδικό της δικτυο, να ηλεκτροδοτήσει όλη την επαρχία και να εξαφανίσει τα επίπεδα της ανεργία από 30% σε 0% μέσα σε ένα εξάμηνο. Όλα αυτά μέχρις ότου η κεντρική τράπεζα της Αυστρίας σε δικαστική διαμάχη κήρυξε την έκδοση του νομίσματος παράνομη..........
Το πείραμα έμεινε γνωστό στην ιστορία ως The Wörgl Experiment και αναφέρετε σε αυτό και η wikipedia.»
Εφαρμογή αλλά ελληνικά Διάφοροι τύποι Εταιρειών έχουν το δικαίωμα να βγάζουν ομόλογα.
Προσπαθούμε στο νέο νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, ο οποίος βγήκε σε διαβούλευση στο Open Gov, να δίνει αυτή την δυνατότητα και στους συνεταιρισμούς, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να πέσουμε για αυτόν το νόμο είναι πολύ κρίσιμο να δημιουργηθεί ένα νομικό περιβάλλον το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
Η πρόταση νόμου αναφέρετε στην δυνατότητα των συνεταιρισμών να εκδίδουν ομόλογα με όρους ελεύθερης διαπραγμάτευσης.
Σε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς ή οποιοδήποτε άλλο συνεταιρισμό θα μπορούσαμε να δίνουμε εκτός από τον καθιερωμένο μηνιάτικο μισθού και πενταετή ομόλογα αξίας 200-300 € τα οποία θα χρειάζονται 2€ τον μήνα για την επανάκτηση της αξίας τους κατά τα πρότυπα του Worgl, έτσι για κάθε 100 € σε πέντε χρόνια μπορούν να μαζευτούν 120 € και να εξαργυρωθεί το ομόλογο. Αυτά τα πέντε χρόνια
ο καθένας θα μπορεί να δίνει 2€ τον μήνα για να χρησιμοποιεί 100 €, εξασφαλίζοντας ένα κομμάτι της χαμένης χρηματικής ρευστότητας στον τόπο μας.
Για να είναι αποδεκτά στις συναλλαγές και να αρχίσουν να διακινούνται από τους εργαζόμενους των συνεταιρισμών, θα πρέπει οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί να αποδέχονται ένα ποσοστό αγορών από καταναλωτές π.χ. 20% σε ομόλογα για να κάνει κύκλους το ομόλογο, να έχει αξία να περάσει σε άλλα χέρια τα οποία μπορούν να τα δώσουν σε άλλα , να ικανοποιήσουν την αναγκάι ρευστότητα στην αγορά και ίσως που εν τέλει θα αγοράσουν κάτι από τον συνεταιρισμό.
Θα πρόκειται για ανταλλαγή ενός προϊόντος με αξία (το ομόλογο) με άλλα προϊόντα. Εάν δεν γίνει αποδεκτό ως ανταλλαγή και το κράτος το αποδεκτεί ως πώληση για την οποία θα πρέπει να καταβληθεί φόρος, θα μπορούσε για την ανάκτηση της αξίας του κάθε μήνα να δίνονται 3€ όπου το 1€ να το αποδίδουμε ως φόρο.
Βασιζόμενος στην πρώτη αρχική σκέψη ανωτέρω, απαντώ στην συνέχεια στα ερωτήματα που τέθηκαν στην 1η Γενική Συνέλευση
Απαντήσεις με κόκκινο ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την 1η ΓΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Υπάρχει κάτω και άνω όριο στον αριθμό των μελών του ΔΑΘ, δηλαδή επιδιώκουμε ένα ευρύ – ανοικτό ΔΑ ή ένα πιο συνεκτικό με ανώτατο όριο μελών
Ανοιχτό σε όλη την Κοινωνία σαν να πρόκειται για χρήμα, η διάδοσή του είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας
2. Υπάρχουν περιορισμοί στο είδος των μελών του ΔΑΘ, πχ μπορούν να συμμετέχουν super markets, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κλπ ?
Όχι απάντηση όπως σε ερώτημα 1
3. Ξεκινάμε με ένα ΔΑΘ εξ αρχής συγκροτημένο κατά πως θα συμφωνήσουμε ή μπορούμε σε μια αρχική φάση να λειτουργήσουμε με ένα ΔΑΘ «περιορισμένων δυνατοτήτων και λειτουργιών» ?
Ξεκινάμε όταν υπάρχουν επιχειρήσεις να μπορούν να το δώσουν ως αντάλλαγμα εργασίας για να αρχίσει η διακίνησή του
4. Ως συνέπεια του (3.) : θα θέσουμε ως προϋπόθεση εκκίνησης λειτουργίας του ΔΑΘ την συμμετοχή σ΄ αυτό και αγροτών, παραγωγών, εμπόρων, γιατρών, καλλιτεχνών, μηχανικών και επιπλέον μικρών επιχειρήσεων και μεμονωμένων παραγωγών γύρω από την πόλη που έχουν δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης αγαθών ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των μελών ή
μπορούμε να ξεκινήσουμε μόνο με ανθρώπους της πόλης και σε επίπεδο ανταλλαγής κυρίως υπηρεσιών και στην συνέχεια το επεκτείνουμε ανάλογα με τις διαθεσιμότητες και τις ανάγκες που θα καταγραφούν ?
ΟΛΟΙ που θα αποδεχθούν την διακίνηση και πληρωθούν με ομόλογα από εργαζόμενους των συνεταιρισμών που θα τα διακινήσουν
5. Με ποιο τρόπο θα καθορίζεται η τιμή μονάδας αγαθών και υπηρεσιών ?
Α) Θα γίνεται με βάση την προσωπική εκτίμηση του καθενός
Β) Θα γίνεται σε αντιστοιχία με τις τιμές στην ελεύθερη αγορά του ευρώ
Γ) Θα καθορίζεται από επιτροπή του ΔΑΘ
Δ) Θα καθορίζεται με βάση τον κανόνα της προσφοράς και ζήτησης μέσα στο ΔΑΘ
Ακριβώς όπως θα γινόταν και με το χρήμα, τα παραπάνω ποιότητα χαρακτηριστικά αφορούν το είδος της επιχείρησης που τα διακινεί. Π.χ. ένας συνεταιρισμός θα μπορούσε να τα διαθέτει
6. Επιδιώκουμε την δημιουργία ενός ΔΑΘ με βάση τις συλλογικές και ανθρώπινες αξίες που τελικά θα παρακάμψει πλήρως το υφιστάμενο εμπορικό σύστημα ή ενός ΔΑΘ που θα δρα παράλληλα και συμπληρωματικά προς αυτό λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τις αστικές νομικές υποχρεώσεις / συνέπειες ?
Δηλαδή, οι λόγοι που δημιουργούμε το ΔΑΘ είναι κυρίως κοινωνικοί ή οικονομικοί ?
Θα αρχίσει συμπληρωματικά προσδοκούμε να επικρατήσει. Εάν όλη η Ελλάδα χρησιμοποιήσει μόνο ομόλογα, θα έχει άλλα τόσα χρήματα για συναλλαγές με το εξωτερικό. Δηλαδή θα διπλασιαστεί το προσφερόμενο χρήμα. Η Οικονομία να υπηρετήσει την κοινωνία
7. Οι συναλλαγές θα είναι πλήρως αχρήματες η μπορούμε για ένα ποσοστό αυτών να περιέχουν και συναλλαγή σε ευρώ ?
Ελεύθερη επιλογή των συναλλασσόμενων
8. Θα υπάρχει εκ περιτροπής «συντονιστική επιτροπή» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των «Αρχών Λειτουργίας» του ΔΑΘ ?
Χρειάζεται για να καθορίζει πόσα ομόλογα θα πέσουν στην διακίνηση, έτσι που να είναι διαχειρήσιμα
9. Η απόφαση για τις «Αρχές Λειτουργίας» και τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες του ΔΑΘ λαμβάνεται οριζόντια από την ΓΣ (προφανώς). Τι δικαιοδοσίες θα έχει η «συντονιστική επιτροπή» να μεταβάλλει τεχνικές λεπτομέρειες των παραπάνω ?
ΟΧΙ. Γενική Συνέλευση για όλα η οποία αναλόγως την εποχή και την σύνθεση μπορεί να αποφασίζει και διαφορετικά πράγματα. Δημιουργία καταστατικού με σαφέστατα δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, αλλά από εκεί και πέρα θα σέβονται όλοι
10. Ποιες θα είναι οι γενικές αρχές εισόδου μελών στο Δίκτυο, πέραν της αποδοχής των «Αρχών Λειτουργίας» ? Θα είναι δυνατή η είσοδος στο ΔΑΘ ανθρώπων με ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες ανθρώπινες ανάγκες?
Σύμφωνα με την πρόταση Ελεύθερη διακίνηση όπως το χρήμα χωρίς να κριτικάρομε κανέναν
11. Πέρα από τις ανταλλαγές, το ΔΑΘ θα λειτουργεί και με αλληλεγγύη προς τα μέλη του ? η προς άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ?
Το ότι με δύο 2 € δίνεις δυνατότητα σε κάποιον να διακινεί 100 € είναι μια μεγάλη συμβολή αλληλεγγύης. Η στήριξη ευπαθών ομάδων είναι δουλεία των συνεταιρισμών όπου με κοινά ταμεία απ΄ τα κέρδη στηρίζουν κοινές ανάγκες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Είναι πολύ χρήσιμη για κάθε μέλος του ΔΑΘ να διαθέτει Η/Υ και σύνδεση στο Internet
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση εφαρμογής ΟΧΙ
2. Είναι δυνατή η συμμετοχή μελών χωρίς το (1.), αλλά τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εισόδου ηλεκτρονικών δεδομένων σε διάφορα σημεία της πόλης
3. Ποιο θα είναι το ανώτατο όριο συσσώρευσης ή ελλείμματος ΤΕΜ για κάθε μέλος ?. Τι θα γίνεται σε περίπτωση υπέρβασής του ?
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση η “συσσώρευση” TEM έρχετε από την εργασία και τις συναλλαγές και έτσι θα είναι σε φυσιολογικά πλαίσια
4. Θα εφαρμοσθεί η «εγγενής υποτίμηση αποθέματος» ως τεχνική αποτροπής της συσσώρευσης ?
Αυτό θα αποφασιστεί από το ύψος της διακίνησης του . Πρέπει να ορίσουμε πόσα ομόλογα θα δίνουμε ως αύξηση μισού για να έχουν αντίκρισμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις αγορές με ομόλογα, έτσι που π.χ. ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός να διαθέτει και ευρώ για αγορά προϊόντων
5. Πώς εξασφαλίζεται η μη διαβλητότητα της βάσης δεδομένων του ΔΑΘ ?
Δεν τίθεται τέτοιο πρόβλημα με την ανωτέρω πρόταση εφαρμογής
6. Θα εκδώσουμε κουπόνια παράλληλα προς την ηλεκτρονική άυλη μονάδα ΤΕΜ ?
Θα εκδώσουμε ομόλογα όπως αναφέρθηκε
7. Ποια θα είναι η ισοτιμία μεταξύ ΤΕΜ και ΕΥΡΩ ?
Α) 1 προς 1
Β) 1 ΤΕΜ = 2/3 ΕΥΡΩ
Γ) Άλλη
Δ) Συνεχώς μεταβαλλόμενη με το χρόνο
ΤΟ Α για ευκολία αναγνώρισης της αξίας
8. Η αρχικά συμφωνημένη ισοτιμία θα ισχύει συνεχώς ή μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξ αιτίας σημαντικών οικονομικών αλλαγών ?
Η ισοτιμία αλλάζει χάνει το 2% εάν δεν κολληθεί ένσημο αξίας 2 €
9. Εάν γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του ευρώ στις συναλλαγές του ΔΑΘ, σε τι ποσοστό θα είναι αυτή ? Θα είναι σταθερή η μεταβαλλόμενη ανάλογα με το είδος του αγαθού / υπηρεσίας και ανάλογα με τον προσφέροντα ?
Ότι θα δίναμε με ευρώ
10. Θα υπάρχει bonus σε ΤΕΜ με την είσοδο κάθε μέλους στο ΔΑΘ ? Σε τι ύψος ? Πχ στο ΔΑΜ είναι 300 ΤΕΜ.
Όχι θα είναι αντάλλαγμα για την εργασία του, Μπορούμε όμως να πούμε ότι επειδή θα καταβάλετε προσθετικά στο μισθό του θα είναι Bonus
11. Πόσα τα μέλη της «συντονιστικής επιτροπής» και πόσοι οι χειριστές ? Θα επιδιώξουμε αντιπροσώπευση διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων στην «συντονιστική επιτροπή» ?
Η παραπάνω πρόταση είναι πιο απλή για να χρειαστούν όλα αυτά
12. Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά θέματα και θέματα νομιμότητας των ανταλλαγών ?
Η έκδοση ομολόγων είναι μια νόμιμη ενέργεια, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να πουληθεί ή ανταλλαχθεί , εάν δεν γίνει αποδεκτή η ανταλλαγή ας πληρώσουμε φόρο 1 €.
13. Θα εισάγουμε σύστημα αξιολόγησης αγαθών και υπηρεσιών του ΔΑΘ ?
Αργότερα
14. Ποιες είναι οι ειδικότητες ή καλύτερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες και αγαθά που δεν θα γίνονται αποδεκτά στο ΔΑΘ ?
Τα πάντα
15. Θα εξετάσουμε την ενσωμάτωση «Τράπεζας Χρόνου» στο ΔΑΘ ?
Δεν χρειάζεται με το προτεινόμενο μοντέλο


σαν παραμύθι

περι πραγματικής οικονομίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου