Σελίδες

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ύδωρ

no means no
υπογραφές για την ελλάδα

το νερό ως συλλογικό αγαθό κ136
επιστρέφοντας το νερό σε δημόσια χέρια
save greek water

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

τα ψιλά της ιστορίας

η δημοκρατία του εφιάλτη
του Χρήστου Ρήγα
Η γέννηση όμως καθώς και η λειτουργία της δημοκρατίας καλύπτονται από ένα πέπλο σιωπής. Αυτό δεν έγινε τυχαία, από έλλειψη επαρκών στοιχείων, αλλά σκόπιμα, γιατί οι οικονομικά και πολιτικά κυρίαρχες τάξεις θέλησαν να αποκρύψουν από τους λαούς το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν η δημοκρατία έχει φτάσει σε μας τόσο διαστρεβλωμένη και παραποιημένη, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά το αυθεντικό πρόσωπό της.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

τρισδιάστατη εκτύπωση και ομότιμη παραγωγή

αυτόνομη παραγωγή ενέργειας
 η τεχνολογία δεν είναι πεπρωμένο αλλά πεδίο μάχης (Feenberg, 2002, 1999), όπου οι άνθρωποι μάχονται για να επηρεάσουν και να αλλάξουν τα σχέδια,
τις χρήσεις και τα νοήματα των τεχνολογικών δυνατοτήτων και του κόσμου που τους περιβάλλει.

Helix_T