Σελίδες

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΟΛΥΝΘΟΣ

Στράβωv
Γεωγραφία βʹ
ὅπερ εἶπε Δημοσθένης ἐπὶ τῶνπερὶ Ὄλυνθον͵ ἃς οὕτως ἠφανί σθαι φησὶν ὥστε μηδ΄ εἰ πώποτε ᾠκίσθησαν γνῶναιἄν τινα ἐπελθόντα

ΟΛΥΝΘΟΣ ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ / OLYNTHOS GOOD FORTUNE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου