Σελίδες

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ελληνικό

Μητροπολιτικό Πάρκο

διαμόρφωση
διαρκής διαχείριση απο τους χρήστες του χωρου
παράλληλη ηλεκτορνική διαχείρηση (με τεχνολογικά μέσα που αναπτύσσονται απο τους ιδιους τους χρήστες)
αυτάρκεια (παραγωγικό περιβάλλον, απο το σύνολο των χρηστων παράγονται τουλάχιστον αυτά που καταναλώνουν)
επαναλειτουργία του νερού (ρέμματα, αρδεύσεις, πόσιμο)
ευφορία (καλλιέργειες, οπωροφόρα, αξιοποίηση βιομάζας, ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, αναψυχή)
αξιοποίηση υπαρχόντων δομημένων χώρων (εξυπηρέτηση κοινής διαχείρισης, ,άμεσες κοινωνικές ανάγκες,
πολιτισμός, ιστορία, άθληση, υγεία, αυτοεκπαίδευση, παραγωγή νέων τεχνολογιών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου