Σελίδες

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

πελίτι

εναλλακτική κοινότητα
η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών,
η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος,
η δημιουργία μιας εναλλακτικής κοινότητας με κύριο άξονα τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου