Σελίδες

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

σαν παραμύθι

Michael Untergüggenberger
το πείραμα του wörgl.

Στις 31 Ιουλίου 1932 τέθηκαν σε κυκλοφορία 32.000 σελίνια (το νόμισμα της Αυστρίας, όχι εκτυπωμένα από την Εθνική Τράπεζα της, αλλά από τον Δήμο του Wörgl) ως “Γραμμάτια Πιστοποίησης Εργασίας”, κάτι σαν ένα δωρεάν χρήμα, διότι δεν είχαν αντίκρισμα σε χρυσό, απλά αναγνώριζαν την παροχή έργου προς την Κοινότητα...


επί θύρας το κουκουρούκου
(ιδεατή μονάδα χρήσης, μιά δημόσια υπενθύμιση παραχθέντος έργου, ένα δημόσιο χρέος πρός τόν καθένα μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου